home

http://zbadajojcostwo.pl/prywatny-test-na-ojcostwo.html

Test na ojcostwo dostępny także wersji komercyjnej

Na ogół jest tak, że mężczyzna jest ojcem twojego dziecka i jest bardzo dumny z tego powodu. Niestety bywają czasem takie sytuacje, że nie jest pewną rzeczą że jest on ojcem własnego dziecka. W takich przypadkach mężczyzna może chcieć to sprawdzić w sposób naukowy i wiarygodny. Służy temu test na ojcostwo, wykonywany metodą badania DNA. Tego rodzaju badanie można przeprowadzić zarówno oficjalnie (w obecności biegłego sądowego) co ma znaczenie dla orzekania przez sąd ojcostwa lub jego zaprzeczeniu. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby test na ojcostwo przeprowadzić w sposób dyskretny, bez wiedzy matki dziecka, a wynik tego testu zachować jedynie do własnej prywatnej wiadomości. Oba te rodzaje testów na ojcostwo dostępne są również w ofercie komercyjnej.

top