home

Diagnoza zaburzeń mowy u małych dzieci.

http://supramedica.pl/terapia-leczenie-jakania-dzieci/

Stres, zarówno u dorosłych, jak i dzieci, może powodować różne negatywne skutki. Jednym z nich jest jąkanie dzieci. U dzieci zaburzenia tego typu w mowie są jednak nie tylko skutkiem zdenerwowania. Często wynikają z dysproporcji między tym jak wiele dziecko chciałoby powiedzieć a tym, ile umie wyrazić. Tego typu jąkanie dzieci ma charakter przejściowy i mija, to tzw. jąkanie rozwojowe. Niestety urywanie zdań, długie pauzy i przeciąganie głosek to również objawy jąkania wczesnodziecięcego o charakterze patologicznym, wynikające z postępującego się jąkania rozwojowego. Bardzo ważne jest, by odpowiednio wcześnie zdiagnozować czy problemy dziecka wymagają specjalistycznego leczenia i najlepiej w razie wątpliwości odwiedzić z nim logopedę.

top