home

Kancelaria Reprywatyzacyjna odzyskuje grunty warszawskie

http://www.kancelariareprywatyzacyjna.pl/Oferta-p2.html

Kancelaria Reprywatyzacyjna powstała z myślą o dochodzeniu roszczeń. Od lat pomagamy osobom, które zostały wywłaszczone lub których majątki zostały znacjonalizowane. Prowadzimy postępowania, które swoim zakresem obejmują zwroty jak i odszkodowania za nieruchomości i grunty warszawskie. Jesteśmy specjalistami w trudnym dochodzeniu roszczeń, co pozwala na skuteczne wygrywanie spraw. Dochodzimy praw dawnych właścicieli do nieruchomości lub wygrywamy dla nich wysokie odszkodowania. Bardzo ważnym przedmiotem sporów prawnych, są obecnie grunty warszawskie, znacjonalizowane przez państwo. Od 1996 roku reprezentujemy skutecznie dawnych właścicieli.

top